asked

asked


Prijtatelji

doing

metro

MSD

NAJNOVIJA VEST!!! - KONTINUIRANE EDUKACIJE U 2013.

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Molimo sve kolege i članove Asked-a koji su želeli da uzmu učešće
u edukacijama koje su akreditovane 2013. godine, da to učine
ovog vikenda (28.2, 1.3, 2.3.2014.) jer su to poslednji datumi u kojima
će se iste održati. Takođe apelujemo na sve učesnike KME koji imaju bilo kakav problem vezan za sertifikat, preuzimanje sertifikata, eventualnu ispravku ako su napravili grešku pri unosu ličnih podataka da nam se obrate u najkraćem mogućem roku.


Ovo se odnosi na edukacije:


Pоrеmеćајi rаstа kоsе-diјаgnоstikа i tеrаpiјаAcne vulgaris-nоvi diјаgnоstički i tеrаpiјski pristupi

Prоcеs fоrmirаnjа,rаzličitе vrstе оžilјаkа i sаvrеmеnе tеrаpiјskе оpciјеPoštovane kolege,
Poštovani članovi ASKED-a,
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se kontinuirane medicinske edukacije:


Pоrеmеćајi rаstа kоsе-diјаgnоstikа i tеrаpiја
(Д-1-517/13 - Zbirna Tabela Komore Medicinskih Sestara I Zdravstvenih Tehničara)
Ovde možete pročitati predavanje

Acne vulgaris-nоvi diјаgnоstički i tеrаpiјski pristupi
(Д-1-516/13 - Zbirna Tabela Komore Medicinskih Sestara I Zdravstvenih Tehničara)
Ovde možete pročitati predavanje

Prоcеs fоrmirаnjа,rаzličitе vrstе оžilјаkа i sаvrеmеnе tеrаpiјskе оpciје
(Д-1-515/13 - Zbirna Tabela Komore Medicinskih Sestara I Zdravstvenih Tehničara)
Ovde možete pročitati predavanje

 

održati na sajtu ASKED-a www.asked.rs . Sve kontinuirane edukacije su akreditovane za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare I nose po 10 bodova za učesnike testa.

Nakon što ste izvršili uplatu kotizacije za učešće na KE, testu se pristupa preko strane "Kontinuirana Edukacija"na sajtu ASKED-a, koja se automatski menja naznačenog datuma za održavanje testa. Navedenog datuma na njoj se pojavljuje link "KLIKNITE OVDE ZA ULAZAK NA TEST", klikom na isti, započinje testiranje. Neophodno je samo korektno popuniti sve tražene, lične podatke, zatim možete početi sa odgovaranjem na pitanja. Vreme trajanja testa je 8h, od kojih je 6h predviđeno za učenje i 2h za rešavanje.

Za uspešno položen test potrebno je odgovoriti tačno na 60% pitanja. U trenutku kada rešite test i kliknete na opciju "pošalji", na vašu e-mail adresu stići će e-mail sa informacijom o rezultatima testa. Ukoliko ste položili test i regulisali kotizaciju, sertifikat u elektronskom obliku (pdf format), biće poslat na vašu e-mail adresu (koju ste uneli prilikom popunjavanja vaših ličnih podataka na samom početku testa), najkasnije dve nedelje nakon učešća na KE.


KE će biti održane u vremenu od 12h do 20h i to u sledećim terminima:
        

asked

asked

asked
Kotizacija za učešće na jednom testu iznosi 1000 dinara.
Kotizaciju je potrebno uplatiti najkasnije tri dana pre početka održavanja edukacije.

Molimo Vas da čuvate uplatnicu kao dokaz o uplati.

Uplatnicu popuniti na sledeci način:

asked

 

 

    S poštovanjem

     asked